“Nauka skarbem drogim, Tak bogatym jak ubogim I bogactwa często giną Lecz nauki nie przeminą”
– Jan Kochanowski

najlepszy Wybór dla twojego Dziecka

Pierwszy dzwonek dla dzieci w Polskiej Szkole im. Jana Kochanowskiego w Londynie na Northolt zadzwonił 13 września 2014 roku. W tym dniu w szkolnych murach budynku Alec Reed Academy zawitało wielu uczniów w towarzystwie rodziców, aby wspólnie z założycielami placówki oraz gronem pedagogicznym, w podniosłej atmosferze, Mszą Świętą rozpocząć pierwszy rok nauki .

Dzieci w naszej szkole uczą się języka polskiego, wraz z najistotniejszymi elementami wiedzy o Polsce, historii oraz geografii naszej ojczyzny, a także jednego z głównych elementów, tworzących krajobraz społeczny religii chrześcijańskiej wraz z jej etosem.

,,A komu droga otwarta do nieba, to tym, co służą ojczyźnie” – tak zwykł mówić nasz patron, Jan Kochanowski. Słowa te zostały przez nas przyjęte jako motto, którego treść wypełniamy każdej soboty.

To właśnie tu, na obczyźnie, nabierają one nowego znaczenia. 

Obecnie w naszej szkole uczy się prawie 250 uczniów, od zerówki, GCSE po A-Level, w 14 oddziałach klasowych.

Dbamy o to, aby każde z naszych dzieci było świadome i dumne ze swojego pochodzenia. Pielęgnujemy pamięć o naszych przodkach oraz dziedzictwie kulturowym. Włączamy się w akcje społeczne, nasi uczniowie sprzątają polskie groby. W rocznicę wybuchu II wojny światowej spotykamy się pod Pomnikiem Lotników Polskich, pamiętamy o ofiarach zbrodni katyńskiej i w hołdzie poległym składamy kwiaty na cmentarzu Gunnersbury.

Nawiązaliśmy szereg kontaktów: współpracujemy z Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej, także z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Otrzymujemy wsparcie ze stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Senatu RP. Istotną funkcję wspierającą pełni również Polska Macierz Szkolna.

Okazjonalnie zapraszamy gości, rekolekcjonistów, przedstawicieli placówek dyplomatycznych, świadków historii oraz osoby zaprzyjaźnione ze szkołą.

Jako szkoła odpowiedzialna społecznie, organizujemy szkolenia dla nauczycieli Szkół Polonijnych oraz rodziców dzieci dwujęzycznych przy współpracy z ORPEG, jednostką funkcjonującą przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Organizujemy jasełka, akademie okolicznościowe, coroczny bal karnawałowy, wycieczkę szkolną na Wesoły Dzień Dziecka do Laxton Hall, wyjazdy do muzeów, obchodzimy Polonijny Dzień Dwujęzyczności. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach, w których zdobywają czołowe miejsca.

W szkole im. Jana Kochanowskiego prężnie działa Samorząd Uczniowski, który jest łącznikiem pomiędzy uczniami a nauczycielami. Dzieci w naszej szkole mają prawo głosu, organizują, wybierają, decydują.

Zapraszamy w progi naszej szkoły na wspaniałą przygodę edukacyjną, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nauczanie dzieci w języku polskim i o Polsce jest naszą pasją i misją. Najważniejszym celem placówki jest rozwijanie umiejętności uczniów, w zakresie kompetencji języka polskiego, dlatego staramy się aby to, co okolicznościowe, było dodatkiem do szkoły, a nie szkoła dodatkiem do okoliczności.

Cieszmy się, że mamy swój udział oraz wkład w wychowanie młodych, pięknych ludzi, w duchu szacunku do kraju ojczystego. 

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie

Jako smakujesz, aż się zepsujesz”

Jan Kochanowski to najwybitniejszy polski poeta okresu renesansu. Jak pisze autorka biograficznej książki o Janie Kochanowskim, Janina Porazińska: „Szlachetne to były wysiłki, ale pisali oni jeszcze dosyć niedołężnie, nie zawsze umieli sobie w piśmie dać radę z polską mową. On pierwszy stworzył od razu doskonałą poetycką polszczyznę”. Jan Kochanowski nie tylko język polski uwznioślił, udowodnił, że ta mowa, do niedawna pogardzana, zasługuje na to, by być mową wielkiej poezji, ale także przybliżył Polakom istotne tradycje humanistyczne. To dzięki niemu pojawiły się w polskiej literaturze fraszki, horacjańskie pieśni, treny, hymny czy wreszcie pierwsza na naszym gruncie prawdziwa tragedia antyczna. To dzięki niemu Polacy mieli możność odkryć niewiarygodne piękno i mądrość Biblii. „Psałterz Dawidów” trudno nazwać po prostu tłumaczeniem starotestamentalnych pieśni wielbiących Boga, to przecież samodzielne, niezależne myślowo parafrazy, dla których „Księga psalmów” była jedynie inspiracją. Wiele z tych dzieł do dzisiaj śpiewamy w kościołach, często nie wiedząc nawet, iż wyszły spod pióra Jana z Czarnolasu.

ŻYCIORYS

Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie kolo Radomia . Pochodził ze średnio zamożnej, wielodzietnej rodziny szlacheckiej. Znakomite wykształcenie i erudycję zdobył dzięki piętnastoletnim studiom – najpierw na wydziale sztuk Akademii Krakowskiej, później od r. 1551 w Królewcu oraz Padwie. Oprócz wytężonych studiów przyszły autor niezliczonych fraszek brał także aktywny udział w życiu studenckim, a także dużo podróżował. Odwiedził Niemcy, Włochy i Francję. To pozwoliło mu w pełni zapoznać się ze światopoglądem epoki, rozwinąć talent twórczy oraz zawrzeć wiele cennych znajomości. We Francji poznał wybitnego poetę tamtego okresu – Pierra Ronsarda, propagatora twórczości w języku rodzimym.

Po powrocie do kraju poeta zdecydował się rozpocząć służbę dworską, która pochłonęła 10 lat jego życia. Pobyt na Wawelu, najznakomitszym wówczas ośrodku kulturalnym i intelektualnym kraju, uzupełnił wiedzę artysty na temat spraw wagi państwowej. Kochanowski obracał się tam wśród ówczesnej elity kraju, spotykał wybitnych pisarzy-humanistów (np. Łukasza Górnickiego, Piotra Roizjusza), był świadkiem i uczestnikiem toczących się na dworze sporów i polemik ideowych. A był to okres, kiedy dyskutowano o sprawach bardzo istotnych – o koniecznych reformach w państwie polskim, o przyszłości ruchu reformacyjnego w Polsce, itp. Zachęcany przez swych możnych protektorów (m. in. przez biskupa krakowskiego – Piotra Myszkowskiego), rozważał nawet możliwość wstąpienia do stanu duchownego. Ostatecznie jednak zrezygnował z tej możliwości. W 1563 roku dzięki potekcji biskupa Piotra Myszkowskiego Kochanowski został sekretarzem na dworze królewskim Zygmunta Augusta.

W roku 1570 poeta porzucił dwór, na stałe osiadając w Czarnolesie, majątku odziedziczonym po rodzicach. Tam ożenił się z Dorotą Podlodowską. Wieś miała z jednej strony pozwolić poecie na odnalezienie spokoju, na pełną realizację artystycznych zamierzeń, z drugiej zaś na stworzenie szczęśliwej rodziny, odnalezienie się w roli gospodarza, męża i ojca. Nie oznaczało to jednakże całkowitej izolacji od życia dworskiego – za panowania króla Stefana Batorego Kochanowski ponownie pojawił się w Krakowie. Spokojne chwile w Czarnolesie przerwała nagle śmierć dwóch córek – najpierw młodszej – Urszulki (które to wydarzenie opisze później w “Trenach”) oraz starszej – Hanny.

Kochanowski zmarł nagle 22 sierpnia 1584 roku w Lublinie. Przyczyny śmierci nie są dokładnie znane. Został pochowany w Zwoleniu, w pobliżu którego leży Czarnolas. Znajduje się tam nagrobek z jednym z dwóch zachowanych wizerunków poety.

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: “Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie w latach 2022-2023”

37 172,50 zł w 2022r 

38 172,50 zł w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 1 074 335,10 zł

Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.